Number 79: Battlin' Boxer Nova Kaiser
No.(ナンバーズ)79 BK(バーニングナックラー) (しん)(せい)のカイザー
Number79BattlinBoxerNovaKaiser-WSUP-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ79
BK
バーニングナックラー
しん
せいのカイザー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
79 BK
バーニングナックラー
しん
せい
のカイザー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nanajūkyū Bāningu Nakkurā Shinsei no Kaizā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 79: Burning Knuckler - Kaiser the Nova
 Tên Hàn No.79 BK(버닝나쿠라) 항성의 카이저
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 71921856
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.