FANDOM


Number 77: The Seven Sins
No.(ナンバーズ)77 ザ・セブン・シンズ
Number77TheSevenSins-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ77 ザ・セブン・シンズ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
77 ザ・セブン・シンズ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nanajūnana Za Sebun Shinzu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 77: The Seven Sins
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 12 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 3000
 Mã số 62541668
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.