FANDOM


Number 74: Master of Blades
No.(ナンバーズ)74 マジカル・クラウン-ミッシング・ソード
Number74MasterofBlades-NUMH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Số 74: Tên Hề Ma Thuật - Lạc Kiếm
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ74 マジカル・クラウン-ミッシング・ソード
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
74 マジカル・クラウン-ミッシング・ソード
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nanajūyon Majikaru Kuraun - Misshingu Sōdo
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 74: Magical Clown - Missing Sword
 Tên Hàn No.74 매지컬 크라운-미싱 스워드
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2300
 Mã số 16037007
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.