FANDOM


Number 70: Malevolent Sin
No.(ナンバーズ)70 デッドリー・シン
Number70MalevolentSin-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 70: Ác Nghiệt Chu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ70 デッドリー・シン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
70 デッドリー・シン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nanajū Deddorī Shin
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 70: Deadly Sin
 Tên Hàn No.70 데들리 씬
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 80796456
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.