FANDOM


Number 6: Chronomaly Atlandis
No.(ナンバーズ)先史遺産(オーパーツ)アトランタル
Number6ChronomalyAtlandis-YS13-EN-C-1E
 Tên Việt Số 6: Dị Niên Thể - Atlantal
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ6
先史遺産
オーパーツアトランタル
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
6 先史遺産
オーパーツ
アトランタル
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Roku Ōpātsu Atorantaru
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 6: OOPArts Atlantal
 Tên Hàn No.6 오파츠 아틀란타르
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 3000
 Mã số 09161357
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.