FANDOM


Number 68: Sanaphond the Sky Prison
No.(ナンバーズ)68 ()(てん)(ろう)サンダルフォン
Number68SanaphondtheSkyPrison-CP17-JP-C
 Tên Việt Số 68: Thiên Ngục Ma Quỷ - Thiên Huyền Âm
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ68
てん
ろうサンダルフォン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
68 魔
てん
ろう
サンダルフォン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujūhachi Matenrō Sandarufon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 68: Fiendish Skyprison Sandalphon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 2700
 Mã số 23085002
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.