FANDOM


Number 65: Djinn Buster
No.(ナンバーズ)65 (さい)(だん)()(じん) ジャッジ・バスター
Number65DjinnBuster-SHSP-EN-R-UE
 Tên Việt Số 65: Phân Mệnh Ma Thần - Phán Bộc Quan
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ65
さい
だん
じん ジャッジ・バスター
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
65 裁
さい
だん
じん
ジャッジ・バスター
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujūgo Saidan Majin Jajji Basutā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 65: Split-Decision Djinn - Judge Buster
 Tên Hàn No.65 재단()() 저지 버스터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 03790062
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.