FANDOM


Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
No.(ナンバーズ)64 (ふる)(だぬき)(さん)()(ゆう)
Number64RoninRaccoonSandayu-MP14-EN-R-1E
 Tên Việt Số 64: Cựu Binh Hùng Khuyển Sandayu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ64
ふる
だぬき
さん
ゆう
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
64 古
ふる
だぬき
さん
ゆう
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujūyon Furudanuki Sandayū
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 64: Veteran Tanuki Sandayu
 Tên Hàn No.64 늙은 너구리 삼태부
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 39972129
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.