Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
No.(ナンバーズ)62 銀河眼の光子竜皇(ギャラクシーアイズ・プライム・フォトン・ドラゴン)
Number62GalaxyEyesPrimePhotonDragon-BLLR-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Số 62: Ngân Nhãn Khởi Nguyên Quang Tử Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ62
銀河眼の光子竜皇
ギャラクシーアイズ・プライム・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
62 銀河眼の光子竜皇
ギャラクシーアイズ・プライム・フォトン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Rokujūni Gyarakushīaizu Puraimu Foton Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon
 Tên Hàn No.62 갤럭시아이즈 프라임 포톤 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 3000
 Mã số 31801517
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.