FANDOM


Number 5: Doom Chimera Dragon
No.(ナンバーズ)(もう)(ろう)(りゅう)デス・キマイラ・ドラゴン
Number5DoomChimeraDragon-PP20-JP-C
 Tên Việt Số 5: Thoái Ma Long - Tử Tích Thể Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ5
もう
ろう
りゅうデス・キマイラ・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
5 亡
もう
ろう
りゅう
デス・キマイラ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Go Mōrōryū Desu Kimaira Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 5: Perishing-Gloom Dragon - Death Chimaera Dragon
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.