Number 58: Burner Visor
No.(ナンバーズ)58 (えん)(あっ)()バーナー・バイサー
Number58BurnerVisor-MP15-EN-C-1E.png
 Tên Việt Số 58: Hỏa Lực Quỷ - Xích Diệm Cầu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ58
えん
あっ
きバーナー・バイサー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
58 炎
えん
あっ
バーナー・バイサー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūhachi En'akki Bānā Baisā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 58: Flame Pressure Demon - Burner Visor
 Tên Hàn No.58 염압귀 버너 바이서
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Pyro / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 93108839
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.