FANDOM


Number 55: Gogogo Goliath
No.(ナンバーズ)55 ゴゴゴゴライアス
Number55GogogoGoliath-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Việt Số 55: Cự Hành Đại Hào Nhân
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
55 ゴゴゴゴライアス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūgo Gogogo Goraiasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 55: Gogogo Goliath
 Tên Hàn No.55 고고고 골라이아스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 46871387
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.