FANDOM


Number 54: Lion Heart
No.(ナンバーズ)54 (はん)(こつ)(とう)() ライオンハート
Number54LionHeart-NUMH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Số 54: Đấu Sĩ Phản Loạn - Sư Hồn
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ54
はん
こつの
とう
し ライオンハート
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
54 反
はん
こつ
の闘
とう
ライオンハート
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūyon Hankotsu no Tōshi Raion Hāto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 54: Rebellious Fighter - Lion Heart
 Tên Hàn No.54 반골의 투사 라이언하트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 54366836
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.