FANDOM


Number 53: Heart-eartH
No.(ナンバーズ)53 ()(がい)(しん) Heart-eartH(ハート・アース)
Number53HearteartH-CBLZ-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 53: Giả Thể Thánh, Địa Tâm
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ53
がい
しん
Heart-eartH
ハート・アース
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
53 偽
がい
しん
Heart-eartH
ハート・アース
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojūsan Gigaishin Hāto Āsu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 53: Fake-Body God, Heart-eartH
 Tên Hàn No.53 위해신 Heart-eartH
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 23998625
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.