FANDOM


Number 50: Blackship of Corn
No.(ナンバーズ)50 ブラック・コーン(ごう)
Number50BlackshipofCorn-CT10-EN-SR-LE
 Tên Việt Số 50: Ngô Hắc Hạm
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ50 ブラック・コーン
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
50 ブラック・コーン号
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Gojū Burakku Kōn-gō
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 50: Black Corn
 Tên Hàn No.50 블랙십 오브 콘
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1500
 Mã số 51735257
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.