FANDOM


Number 48: Shadow Lich
No.(ナンバーズ)48 シャドー・リッチ
Number48ShadowLich-MP15-EN-C-1E
 Tên Việt Số 48: Tử Thuật Sư Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ48 シャドー・リッチ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
48 シャドー・リッチ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūhachi Shadō Ritchi
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 48: Shadow Lich
 Tên Hàn No.48 섀도우 리치
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 0
 Mã số 01426714
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.