FANDOM


Number 47: Nightmare Shark
No.(ナンバーズ)47 ナイトメア・シャーク
Number47NightmareShark-CT11-EN-SR-LE
 Tên Việt Số 47: Ác Mộng Hải Sa
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ47 ナイトメア・シャーク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
47 ナイトメア・シャーク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūnana Naitomea Shāku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 47: Nightmare Shark
 Tên Hàn No.47 나이트메 어샤크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Sea Serpent / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 31320433
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.