FANDOM


Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
No.(ナンバーズ)45 (めつ)(ぼう)()(げん)(しゃ) クランブル・ロゴス
Number45CrumbleLogostheProphetofDemolition-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Việt Số 45: Biểu Tượng Tàn Phá Nhà Tiên Tri Hủy Diệt
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ45
めつ
ぼうの
げん
しゃ クランブル・ロゴス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
45 滅
めつ
ぼう
の予
げん
しゃ
クランブル・ロゴス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūgo Metsubō no Yogensha Kuranburu Rogosu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
 Tên Hàn No.45 멸망의 예언자 크램블 로고스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 0
 Mã số 29208536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.