FANDOM


Number 44: Sky Pegasus
No.(ナンバーズ)44 (はく)(てん)()スカイ・ペガサス
Number44SkyPegasus-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Việt Số 44: Bạch Vũ Kỵ - Thiên Mã
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ44
はく
てん
まスカイ・ペガサス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
44 白
はく
てん
スカイ・ペガサス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūyon Hakutenma Sukai Pegasasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 44: White Winged Horse - Sky Pegasus
 Tên Hàn No.44 백천마 스카이 페가수스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 80764541
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.