FANDOM


Number 43: Manipulator of Souls
No.(ナンバーズ)43 (こん)(ぱく)()(ぐつ)()ソウル・マリオネッター
Number43ManipulatorofSouls-MP15-EN-C-1E
 Tên Việt Số 43: Khôi Lổi Ma Thần - Vũ Hồn Nghệ Nhân
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ43
こん
ぱく
ぐつ
きソウル・マリオネッター
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
43 魂
こん
ぱく
ぐつ
ソウル・マリオネッター
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Yonjūsan Konpaku Kugutsuki Souru Marionettā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 43: Soul-Puppeteering Demon - Soul Marionetter
 Tên Hàn No.(넘버즈)43 혼백괴뢰귀 소울 마리오네터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 2 Rank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 56051086
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.