FANDOMNumber 42: Galaxy Tomahawk
No.(ナンバーズ)42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク
Number42GalaxyTomahawk-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
42 スターシップ・ギャラクシー・トマホーク
 Tên Hàn No.42 스타쉽 갤럭시 토마호크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 3000
 Mã số 10389142
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.