FANDOM


Number 39: Utopia Roots
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープ・ルーツ
Number39UtopiaRoots-LVAL-EN-R-1E
 Tên Việt Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng Chân Thể
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ・ルーツ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープ・ルーツ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu Rūtsu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Hope Roots
 Tên Hàn No.39 유토피아 루츠
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 100
 Mã số 84124261
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.