FANDOM


Number 39: Utopia Beyond
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ビヨンド・ザ・ホープ
Number39UtopiaBeyond-MP15-EN-SR-1E
 Tên Việt Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng, Kỳ Tích Hi Vọng
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうビヨンド・ザ・ホープ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ビヨンド・ザ・ホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Biyondo Za Hōpu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Beyond the Hope
 Tên Hàn No.39 희망황 비욘드 더 호프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 21521304
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.