FANDOM


Number 39: Utopia
No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープ
Number39Utopia-YS13-EN-SR-1E
 Tên Việt Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 39: King of Wishes, Hope
 Tên Hàn No.39 유토피아
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 84013237
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.