FANDOM


Number 35: Ravenous Tarantula
No.(ナンバーズ)35 ラベノス・タランチュラ
Number35RavenousTarantula-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Việt Số 35: Tham Xác Đại Hắc Chu
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ35 ラベノス・タランチュラ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
35 ラベノス・タランチュラ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūgo Rabenosu Taranchura
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 35: Ravenous Tarantula
 Tên Hàn No.35 라베노스 타란툴라
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 10 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 90162951
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.