FANDOM


Number 31: Embodiment of Punishment
No.(ナンバーズ)31 アベルズ・デビル
Number31EmbodimentofPunishment-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Việt Số 31: Hiện Thân của Hình Phạt
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ31 アベルズ・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
31 アベルズ・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūichi Aberuzu Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 31: Abel's Devil
 Tên Hàn No.31 아벨즈 데블
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 95442074
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.