FANDOM


Number 28: Titanic Moth
No.(ナンバーズ)28 タイタニック・モス
Number28TitanicMoth-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 28: Dạ Điệp Nguyền Rủa
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ28 タイタニック・モス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
28 タイタニック・モス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūhachi Taitanikku Mosu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 28: Titanic Moth
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2200
 Mã số 53701457
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.