Number 27: Dreadnought Dreadnoid
No.(ナンバーズ)27 ()(きゅう)(せん) (かん)ードレッドノイド
Number27DreadnoughtDreadnoid-BLRR-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Số 27: Chiến Hạm Thiết Giáp - Cơ Khí Kinh Hoàng
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ27
きゅう
せん
かんードレッドノイド
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
27 弩
きゅう
せん
かん
ードレッドノイド
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūnana Dokyū Senkan Doreddonoido
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 27: Dreadnought Battleship Dreadnoid
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY.png
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1000
 Mã số 08387138
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.