FANDOM


Number 26: Octobypass the Dimensional Pathway
No.(ナンバーズ)26 ()(げん)(こう)()オクトバイパス
 Tên Việt Số 26: Chương Ngư Thiên Không Lộ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ26
げん
こう
ろオクトバイパス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
26 次
げん
こう
オクトバイパス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūroku Jigenkōro Okutobaipasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 26: Dimensional Pathway, Octobypass
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Psychic / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 2400
 Mã số 39622156
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.