FANDOM


Number 24: Dragulas the Vampiric Dragon
No.(ナンバーズ)24 (りゅう)(けつ)()ドラギュラス
Number24DragulastheVampiricDragon-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Việt Số 24: Duyện Hấp Huyết Long Dragulas
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ24
りゅう
けつ
きドラギュラス
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
24 竜
りゅう
けつ
ドラギュラス
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūyon Ryūketsuki Doragyurasu
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 24: Dragulas the Vampiric Dragon
 Tên Hàn No.24 룡혈귀 드라큐라스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Wyrm / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2800
 Mã số 93713837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.