Number 23: Lancelot, Dark Knight of the Underworld
No.(ナンバーズ)23 (めい)(かい)(れい)()()ランスロット
Number23LancelotDarkKnightoftheUnderworld-BOSH-EN-SR-LE.png
 Tên Việt Số 23: Lancelot, Ma Kị Sĩ Trần Thế
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ23
めい
かいの
れい
しランスロット
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
23 冥
めい
かい
の霊
れい
ランスロット
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūsan Meikai no Reikishi Ransurotto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 23: Lancelot, Ghost Knight of the Underworld
 Tên Hàn No.23 명계의 영기사 란슬롯
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 66547759
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.