FANDOM


Number 22: Zombiestein
  • Nhật: No.22 不乱健
  • Kana: ナンバーズ22 フランケン
  • Romaji: Nanbāzu Nijūni Furanken
  • Việt: Số 22: Franken
Khác:
Numbers 22: Franken
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

8 ☆☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

4500 / 1000

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Bứt phá

Bằng cách sử dụng một Nguyên liệu Xyzvứt bỏ một lá bài từ tay bạn, phủ nhận tất cả hiệu ứng Quái thú, BẫyPhép trên sân của đối thủ. Lá này không thể tấn công các quái thú nữ.[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 22: Zombiestein By using one overlay unit and discarding one card from your hand, negate all monster effects, traps and spells on your opponent's field. This card cannot attack female monsters.
Nhật 手札のカードを1枚捨てオーバーレイ・ユニットを1つ使い相手場上のモンスター効果・罠・魔法を無効にできる このカードは女性モンスターには攻撃できない

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Mặc dù trong dòng mô nó, nó ghi rằng hiệu ứng của lá này chỉ có thể được kích hoạt một lần trong lượt, ngoài ra còn có hiệu ứng thông thường của các quái thú "Number" là không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number".