FANDOM


Number 22: Zombiestein
No.(ナンバーズ)22 ()(ラン)(ケン)
Number22Zombiestein-RATE-EN-SR-LE
 Tên Việt Số 22: Franken
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ22
ラン
ケン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
22 不
ラン
ケン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijūni Furanken
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 22: Franken
 Tên Hàn No.22 프랑켄
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 1000
 Mã số 73445448
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.