FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 02:07, ngày 14 tháng 12 năm 2018Korotime (tường | đóng góp)‎ . . (1.511 byte) (+1.511)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Anime card | fanart = Number20GigaBrilliant-Fanart.png | ja_image = Number20GigaBrilliant-JP-Anime-ZX.png | image_ca = Number20GigaBrilliant-OW.png | im…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.