Number 20: Giga-Brilliant
No.(ナンバーズ)20 ()(がん)()ブリリアント
Number20GigaBrilliant-BP03-EN-SHR-1E.png
 Tên Việt Số 20: Đại Nghĩ Hình Rực Rỡ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ20
がん
とブリリアント
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
20 蟻
がん
ブリリアント
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Nijū Giganto Buririanto
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 20: Gig-Ant Brilli-Ant
 Tên Hàn No.20 기가 브릴리언트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1800
 Mã số 47805931
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.