FANDOM


Number 16: Shock Master
No.(ナンバーズ)16 (いろ)()(はい)(しゃ)ショック・ルーラー
Number16ShockMaster-CT09-EN-SR-LE
 Tên Việt Số 16: Thống Lĩnh Sắc Màu - Bậc Thầy Chấn Động
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ16
いろの
はい
しゃショック・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
16 色
いろ
の支
はい
しゃ
ショック・ルーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūroku Iro no Shihaisha Shokku Rūrā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 16: Ruler of Color - Shock Ruler
 Tên Hàn No.16 쇼크 마스터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 54719828
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.