FANDOM


Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
No.(ナンバーズ)15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー
Number15GimmickPuppetGiantGrinder-NUMH-EN-ScR-1E
 Tên Việt Số 15: Hình Nhân Kinh Dị - Sát Nhân Khổng Lồ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
15 ギミック・パペット-ジャイアントキラー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūgo Gimikku Papetto - Jaianto Kirā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 15: Gimmick Puppet - Giant Killer
 Tên Hàn No.15 기믹 퍼핏-자이언트 킬러
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 2500
 Mã số 88120966
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.