Number 14: Greedy Sarameya
No.(ナンバーズ)14 (ごう)(よく)のサラメーヤ
Number14GreedySarameya-PGL2-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Số 14: Địa Ngục Khuyển Tham Lam
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ14
ごう
よくのサラメーヤ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
14 強
ごう
よく
のサラメーヤ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūyon Gōyoku no Seramēya
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 14: Greedy Sarameya
 Tên Hàn No.14 욕망의 사라메야
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1500
 Mã số 21313376
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.