FANDOM


Number 13: Embodiment of Crime
  • Nhật: No.13 ケインズ・デビル
  • Kana: ナンバーズ13 ケインズ・デビル
  • Romaji: Nanbāzu Jūsan Keinzu Debiru
  • Việt: Số 13: Hiện Thân của Tội Ác
Khác:
Numbers 13: Cain's Devil
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

1 ☆

CÔNG / THỦ

500 / 500

Nguyên liệu Bứt phá

Khi đối thủ có "Number 31: Embodiment of Punishment" trong Bộ bài Phụ của họ, và Điểm Gốc của đôi bên đã bị chia đôi, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này, nếu bạn bạn làm thế, tiêu diệt tất cả quái thú trên sân của bạn. Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể khiến Điểm Gốc của bạn trở thành 1000. Khi "Number 31: Embodiment of Punishment" ở trên sân, lá bài này không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài. Khi lá này chiến đấu, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của lá này.[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 13: Embodiment of Crime When your opponent has No. 31: Abel's Doom in his deck, and both players' Life Points have been halved, this monster is Special Summoned and destroys all monsters on your field. When No. 31: Abel's Doom is on the field, this monster will not be destroyed and will inflict the amount of its ATK in damage on your opponent.
Nhật 相手のデッキにNO.31 アベルズ・デビルがありすいのLP半分になったとき場にいるモンスター全てを破壊して特殊召喚さわるNO.31 アベルズ・デビルがいるとさらのモンスターは破壊されず相手に攻撃力分のダメージを受ける

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Mặc dù không được đề cập trong mô tả được viết, lá này cũng có thể khiến Điểm Gốc của người điều khiển trở thành 1000 khi nó được Triệu hồi Đặc biệt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.