Number 13: Embodiment of Crime
No.(ナンバーズ)13 ケインズ・デビル
Number13EmbodimentofCrime-PGLD-EN-GScR-1E.png
 Tên Việt Số 13: Hiện Thân của Tội Ác
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ13 ケインズ・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
13 ケインズ・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūsan Keinzu Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 13: Cain's Devil
 Tên Hàn No.13 케인즈 데블
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 1 Rank Star.svg
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 69058960
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.