FANDOM


Number 11: Big Eye
No.(ナンバーズ)11 ビッグ・アイ
Number11BigEye-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Số 11: Đại Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ11 ビッグ・アイ
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
11 ビッグ・アイ
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jūichi Biggu Ai
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 11: Big Eye
 Tên Hàn No.11 븨 아이
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 80117527
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.