FANDOM


Number 10: Illumiknight
No.(ナンバーズ)10 (しろ)()()イルミネーター
Number10Illumiknight-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Việt Số 10: Bạch Quang Kỵ Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ10
しろ
しイルミネーター
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
10 白
しろ
イルミネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Jū Shirokishi Iruminētā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 10: White-Light Knight - Illuminator
 Tên Hàn No.10 일루미 나이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2400
 Mã số 11411223
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.