FANDOM


Number 102: Star Seraph Sentry
No.(ナンバーズ)102 光天使(ホーリー・ライトニング)グローリアス・ヘイロー
Number102StarSeraphSentry-JOTL-EN-R-1E
 Tên Việt Số 102: Lôi Thần - Thiên Quang Vệ
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ102
光天使
ホーリー・ライトニンググローリアス・ヘイロー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
102 光天使
ホーリー・ライトニング
グローリアス・ヘイロー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakuni Hōrī Raitoningu Gurōriasu Heirō
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 102: Holy Lightning - Glorious Halo
 Tên Hàn No.102 홀리 라이트닝 글로리어스 헤일로
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 49678559
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.