FANDOM


Number 101: Silent Honor ARK
No.(ナンバーズ)101 S・H・Ark Knight(サイレント・オナーズ・アーク・ナイト)
Number101SilentHonorARK-WIRA-EN-SR-1E
 Tên Việt Số 101: Vinh Quang Thầm Lặng Chiến Hạm
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ101
S・H・Ark Knight
サイレント・オナーズ・アーク・ナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
101 S・H・Ark Knight
サイレント・オナーズ・アーク・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyakuichi Sairento Onāzu Āku Naito
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 101: Silent Honors Ark Knight
 Tên Hàn No.101 사일런트 아너즈 아크 나이트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Aqua / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1000
 Mã số 48739166
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.