FANDOM


Number 100: Numeron Dragon
No.(ナンバーズ)100 ヌメロン・ドラゴン
Number100NumeronDragon-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Việt Số 100: Mã Nguyên Long
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ100 ヌメロン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
100 ヌメロン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hyaku Numeron Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 100: Numeron Dragon
 Tên Hàn No.100 누메론 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 1 Rank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 57314798
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.