FANDOM


Null Nun & Blooming Dogwood
()()みずき
 Tên Việt Nữ Tu & Dương Đào Nở Rộ
 Tên Nhật (Kana)
なみずき
 Tên Nhật (Chuẩn)
みずき
 Tên Nhật (rōmaji) Hana Mizuki
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 60643553
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.