Bài Bẫy Phép Thường
Japanese

通常・罠・魔法カード

Japanese (translated)

Bài Bẫy Phép Thường

English

Normal Trap Spell Card

Lists

Bài Bẫy Phép Thông Thường là một loại Bài Bẫy Phép được sử dụng trong Yu-Gi-Oh! R. Chúng được xem như là cả một Bài Phép hoặc một bài Bẫy. Chúng có thể được kích hoạt như một trong hai loại bài như thông thường.

Ví dụ

Graverobber


Normal Trap Spell Card

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

通常・罠・魔法カード

Bản dịch tiếng Nhật

Normal Trap Magic Card

Tiếng Anh

Normal Trap Spell Card

Lists

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.