FANDOM


Nobledragon Magician
()(りゅう)()(じゅつ)()
NobledragonMagician-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Pháp Sư Thượng Long Nhân
 Tên Nhật (Kana)
りゅうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kiryū no Majutsushi
 Tên Hàn 귀룡의 마술사
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Spellcaster / Pendulum / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1400
 Mã số 88935103
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.