FANDOMNoble Knight Peredur
(せい)()()パーシヴァル
NobleKnightPeredur-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
せい
しパーシヴァル
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
パーシヴァル
 Tên Nhật (rōmaji) Seikishi Pāshivuaru
 Tên Nhật (Dịch) Holy Knight Percival
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 300
 Mã số 73359475
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.