FANDOM


Noble Arms of Destiny
天命の聖剣
NobleArmsofDestiny
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 07452945
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Noble Arms of Destiny" mặt-ngửa. Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Warrior. Một lần trong lượt, quái thú trang bị không thể bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài. Nếu lá mặt-ngửa này trên sân bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái "Noble Knight" Loại-Warrior bạn điều khiển; trang bị lá này cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Noble Arms of Destiny" một lần trong lượt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.